2021-05-07T11:29:38+03:00
Ana Sayfa Teknoloji 7 Mayıs 2021 472 Görüntüleme

Teknoloji kullanımının psikolojik sorunlarla bağlantısı yok

Oxford İnternet Enstitüsü’nün incelemesi amacıyla, 10-15 yaş arası 430 {binden fazla} gencin televizyon izleme, sosyal medya ve teknolojik araçları kullanma süreleri ile depresyon, intihar kanaati ve davranış bozuklukları gibi psikolojik problemler arasındaki bağlantı ele alındı.

Inceleme neticesinde, 1991 ve 2019 yılları arasında, depresyon ile sosyal medya tüketimi ve televizyon izleme zamanı arasındaki ilişkinin az da olsa zayıfladığı gözlemlendi.

Aynı dönemde, sosyal medya tüketiminin psikolojiye etkisinde küçük bir artış görüldü. Oxford İnternet Enstitüsü’nün incelemesi, Clinical Psychological Science dergisinde yayımlandı.

Inceleme amacıyla 1991 ve 2017 arasında İngiltere ve ABD’den yaşam sürdüren ve 10-15 yaş aralığında olan 430 {binden fazla} bireyin bilgileri ele alındı. Araştırmalara katılan gençlerden belli sorular üzerinden kendi duygu durumlarını derecelendirmeleri istendi.

Bir ileri adımda, gençlere genel olarak sosyal medyayı veya cep telefonu ve televizyon gibi teknolojik aletleri ne kadar süreyle kullandıkları soruldu. Bu zamanı nasıl kullandıkları ise sorgulanmadı.

Incelemenin yürütücülerinden Profesör Andrew Przybylski, “2010 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda sosyal medyanın etkileri ve ruh sağlığı yönünden bir değişiklik gözlemlemedik” dedi.

Przybylski, teknoloji tüketimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin giderek “güçlenmediğini” vurguladı. Oxford incelemesi, teknolojinin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine yoğunlaşan siyasiler ve uzmanlara da bir ikaz niteliğinde.

Nitekim sıklıkla gençlerin teknoloji tüketimini, hayat sürdürdükleri ruh sağlığı problemleri ile ilişkilendiren incelemeler kamuoyuna yansıyor.

En son Ocak Ayı 2021’den yayımlanan bir inceleme, sosyal medya tüketiminin gençlerin iyi olma durumunu olumsuz etkilediği ve kendilerine olan güvenini zayıflattığını meydana koymuştu.

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama