2020-07-24T08:15:22+03:00
Ana Sayfa Teknoloji 24 Temmuz 2020 360 Görüntüleme

Son dakika… Sosyal medya düzenlemesi kabul edildi

AK Parti Takım Başkanvekili Hasret Varlıklı, MHP Takım başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile birtakım AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, toplumsal medyaya dair düzenlemeleri sahibi olan yasa öneriyi ile web kullanıcılarının şahsi başvurularında ya da kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanmış olan zorlukların aşılması amacıyla toplumsal ağ sağlayıcılarla muhataplık teması kurulması amaçlanıyor.

AA’nın haberine gore; teklifle, İnternet Içerisinde Oluşturulan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Ile ilgili Yasa’a “toplumsal ağ sağlayıcı” şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullananların web içerisinde toplumsal iletişim hedefiyle metin, görüntü, ses, koordinat şeklinde içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine ya da paylaşmalarına imkan tanıyan gerçek ya da tüzel şahıslar, toplumsal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın vatan haricinde bulunması durumunda Data Teknolojileri ve Etkileşim Kurumu (BTK) doğrultusundan direkt olarak doğruya muhataba, web sayfalarındaki etkileşim araçları, alan adı, IP adresi ve aynısı kaynaklarla elde ettikleri bulgular üstünden elektronik posta ya da başka etkileşim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na gore oluşturulan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı zamanı izleyen 5. günün sonucunda tebligat yapılmış sayılacak.

Teklifle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması amacıyla verilebilecek yönetimsel para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı ile ilgili, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen yönetimsel para cezası, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar artırılacak.

Düzenlemeyle, kabahat meydana getiren kısmi içeriğin çıkarılmasının olası bulunduğu hallerde, erişimin engellenmesi sonucu yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi olanağı sağlanarak, aynı web sitesinde bulunan ve kabahat oluşturmayan içerikler açısından ifade ve haber alma özgürlüğü daha da itimatlı duruma getirilecek.

İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar doğrultusundan değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği amacıyla bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

KİŞİLİK HAKLARI İÇİN ETKİN KORUMA

Kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda İnternet Içerisinde Oluşturulan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Ile ilgili Yasa’un, erişimin engellenmesi sonucu verilmesini düzenleyen hükmü açısından da içeriğin çıkarılması sonucu verilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği doğrultusundan alakalı içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içerisinde alakalı içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı doğrultusundan yerine getirilecek.

İnternet içerisinde oluşturulan gösterim içinde ne olduğu sebebiyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi halinde hakim doğrultusundan, başvuranın adının, zarar verme girişimine mevzu web adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği doğrultusundan hangi arama motorlarına bildirim uygulanacağı da yer oynuyacak.

Böylelikle arama motorları doğrultusundan başvurucunun adı ile zarar verme girişimine mevzu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha tesir korunması sağlanacak.

YENİ HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Teklife gore, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan çok olan vatan dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, minimum 1 bireyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu bireyin etkileşim verilerine basitçe görülebilecek ve direkt olarak erişilebilecek şekilde web sitesinde yer verilebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı bu bireyin kimlik ve etkileşim bilgilerini BTK’ya bildirecek. Temsilcinin gerçek şahıs olması durumunda Türk vatandaşı olması mecburi olacak.

Temsilci saptama ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK doğrultusundan açıklamada bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı doğrultusundan 10 milyon lira yönetimsel para cezası verilebilecek.

Verdiği yönetimsel para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 30 milyon lira daha yönetimsel para cezası verilebilecek.

REKLAM YASAĞI VE İNTERNET BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASI

İkinci kez verdiği yönetimsel para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı doğrultusundan Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin alakalı toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna dair para aktarımı yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması amacıyla barış ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne dair hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içerisinde söz hususu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 90 seviyesine kadar daraltılması amacıyla barış ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim ikinci müracaat üstüne vereceği sonucunda, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, yayılan hizmetin kalitesini de öneme alarak daha az bir miktar belirleyebilecek. Bu kararlara karşı BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebilecek.

Hakim doğrultusundan verdiği kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek suretiyle BTK’ye yollanacak. Kararların gereği, bildirimden itibaren hemen ve en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcıları doğrultusundan yerine getirilecek.

Temsilci saptama ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi durumunda, verdiği yönetimsel para cezalarının dörtte biri eğitim edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendi kendine hükümsüz duracak.

İnternet trafiği bant genişliğine oluşturulan müdahalenin sona erdirilmesi amacıyla erişim sağlayıcılara BTK doğrultusundan bildirim yapılacak.

48 SAAT İÇİNDE CEVAP ZORUNLULUĞU

Toplumsal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “hususi yaşamın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik şahıslar doğrultusundan yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içerisinde pozitif veya negatif yanıt vermekle yükümlü olacak. Negatif cevaplar gerekçeli olarak verilebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendine bildirilen içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Bunun dışında “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “hususi yaşamın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurularına dair istatistiksel ve kategorik verileri sahibi olan Türkçe raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ye bildirecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullananların verilerini Türkiye’de barındırma tarafında lüzumlu tedbirleri alacak.

BTK Başkanı doğrultusundan, toplumsal ağ sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “hususi yaşamın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içerisinde yanıt vermemesi durumunda 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması durumunda ise 10 milyon lira yönetimsel para cezası verilebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcılar ile ilgili “erişimin engellenmesi sonucu ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca tespit edilen durumlarda içeriğin çıkarılması ve/ya da erişimin engellenmesi” kapsamında verilebilecek yönetimsel para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi sonucu ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilebilecek adli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilebilecek. Söz hususu ihlallerin 1 sene içerisinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARINA 3 AYLIK SÜRE

Hukuka aykırılığı hakim ya da mahkeme sonucu ile belirlenen içeriğin toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesi halinde, açıklamaya karşın 24 saat içerisinde içinde ne olduğu çıkarmayan ya da erişimi engellemeyen toplumsal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden mesul olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi amacıyla içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi ya da içerik sağlayıcıya dava açılması koşulu aranmayacak.

Bu düzenlemenin uygulanmasında toplumsal ağ sağlayıcının sorumlulukları, içerik ya da yer sağlayıcısı olduğundan doğan mesuliyet ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “hususi yaşamın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusuna 48 saat içerisinde yanıt verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 3 ay içerisinde lüzumlu emekleri tamamlayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar bunun dışında “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “hususi yaşamın saklılığı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatı uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Ocak Ayı ayında BTK’ye bildirecek ve web sitesinde yayınlayacak.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

    Haberci Android Uygulama
    Haberci Android Uygulama