2020-05-30T12:44:04+03:00
Ana Sayfa Eğitim 30 Mayıs 2020 464 Görüntüleme

Yurt Dışı Yatay Geçiş Kısıtlama İptal Edildi!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Covid-19 sürecinde YÖK’ün kaydettiği ilerlemeyi kaybetmemesi adına yeni önlemler alındığını aktardı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türk Yükseköğretim sistemini daha kuvvetli bir halde yarınlara hazırlayabilmek adına hazırlanan yeni düzenlemeleri deklare etti. Saraç, resmi toplumsal medya hesabı üstünden yeni düzenlemeleri, “Yükseköğretimimizi Covid-19 salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve sıkıntılı sürece hazırlamak ve bilhassa uluslarasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi kaybetmemek amacıyla bir takım kararlar aldık” ifadeleriyle duyurdu.

Yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler için meydana getirilen düzenlemeler kapsamında YÖK, yurt haricinde okuyan, fakat Covid-19 küresel salgını dolayısıyla okumuş olduğu üniversiteye dönemeyen yada okumuş olduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrencilerin için bir takım mühim kararlar aldı. YÖK, yurtdışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üstüne, bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları sebebiyle küresel salgın dönemindeki sıhhat endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmış oldu.

Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla yalnız 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı sonbahar süreci yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak, talebe merkezli düzenlemelerin ana hatları ise şu şekilde:

“Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırıldı, kısıtlar kaldırıldı. Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık’ programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı saptanca ayrılabilmesine olanak tanındı. İlk binde yer edinen üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat verildi. Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ek olarak yeni bir olanak daha tanındı. Başarı sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık’ programları için olan yurt dışı yatay geçiş saptanca kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafınca meydana getirilen dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk binde yer edinen üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk binde yer edinen üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere devletimizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurtdışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarı göstermiş öğrencilerin yine Türkiye’deki üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak.”

Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş imkanı da bu kapsamda açıklanan yenilikler içinde. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS Puanına yada denk belgelere haiz olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler, Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecek.

Yatay geçişler her sınıfa yapılabilecek

Küresel Salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonbahar süreci ile sınırı olan olmak suretiyle öğrenciler, birinci derslik ve son derslik da dâhil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurt haricinde okuyan tüm öğrenciler, okudukları derslik ne olursa olsun belli şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecek. Bilinmiş olduğu suretiyle mer’i mevzuata gore ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemede küresel salgın dönemine mahsus olmak suretiyle geniş bir olanak sunulacak

YÖK Başkanlığı tarafınca, Covid-19 Küresel salgını dikkate alınarak yalnız “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı sonbahar dönemine mahsus olmak” suretiyle Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş hususları ise şu şekilde aktarıldı:

“Ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırıldı, İlk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş müracaat imkânı sağlandı, şartları elde eden ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı.”

Türkiye’deki üniversitelerin, yurt dışındaki üniversiteler ile yürüttükleri ortak programlardaki Türk öğrenciler için yeni düzenlemeler de açıklandı. Bu kapsamda seçenekler program özelinde ve talebe merkezli değerlendirilerek karar alınacak. Covid-19 salgını sebebiyle yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak yürütmekte olduğu önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, 2020-2021 eğitim ve öğretim senesinde yurt dışındaki üniversitede eğitim alması gerekenler için de YÖK kolaylaştırıcı bazı kararlar aldı.

Salgın sebebiyle üniversitelerdeki yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak, “Vatan dışındaki yükseköğretim kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye’de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye’deki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafınca sayılabilmesi, yurt haricinde eğitim almaları ihtiyaç duyulan dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi, seçeneklerinden birisini, program özelinde ve talebe merkezli değerlendirerek karara bağlayabilecek” ifadelerine yer verildi.

Yurtdışından gelecek internasyonal öğrencilerin sayısını çoğaltmak için yeni düzenlemeler yapılmış oldu. Türkiye’nin yabancı öğrenciler için albeni merkezi olmaya devam etmesi de sağlanacak hususlar içinde. Nihayet yıllarda YÖK’ün başlatmış olduğu ‘Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi’ kapsamında beş yıl ilkin 48 bin olan yabancı, internasyonal talebe sayısı muhteşem bir artış ile 180 bine ulaşmıştı.

YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve Türkiye’nin yabancı öğrenciler için albeni merkezi olma durumunun devam etmesi için bu yıla mahsus olmak suretiyle yeni düzenlemeler gerçekleştirmiş oldu. Bu doğrultuda YÖK Başkanlığı, “Geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı. Salgın dolayısıyla pek fazlaca ülkede lise mezuniyet imtihanlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın sebebiyle alınan tedbirler dolayısıyla devletimizde eğitim görmek isteyen internasyonal talebe adaylarına ‘2020-2021 bilimsel nitelikli yılı sonbahar dönemine mahsus olmak suretiyle’ bazı yeni imkânlar tanındı. Adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ek olarak müracaat ve kayıt süreci 15 Aralık 2020 evveliyatına kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim ve öğretime başladıktan sonrasında kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi verilebilecek. Geç kayıt yaptıran öğrenciler sonbahar döneminde kayıt dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek. Eğitim ve öğretim süreci başladığında kayıt yaptırmış, sadece devletimizde yada kendi devletlerinde alınan tedbirler sebebiyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonbahar döneminde dersleri dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilebilecek. Internasyonal öğrencilerin klinik alanlar dışındaki lisansüstü programlara, YÖK’ten bir günde alınabilen ‘Mektep Tanıma Belgesi’ ile kayıt yaptırılabilmesine de imkân tanındı” açıklamasında bulunulmuş oldu.

Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde üniversitelerin yurtdışından talebe kaydetmeleri teşvik edilecek ve yükseköğretim bölgesi için çekim merkezi olması durumunun devam etmesi hedefleniyor.

Yükseköğretim sanal fuarları gerçekleştirilecek

Yükseköğretim Kurulu küresel salgın müddetince kısıtlanan hareketliliğinin negatif etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk yükseköğretiminin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda ise, ‘Yükseköğretim Sanal Fuarları’nın yapılması için hazırlıklara başlandı.

Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarının internasyonal platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan Sanal fuarlar için üniversiteler öteki ilgili kamu kurumları ile de iş birliği içinde olacak.

Bu kapsamda üniversiteler, bünyelerindeki fakülteleri, programları ve öğrencilere sundukları tüm imkanları tanıtarak, eş zamanlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile direkt yazışma halinde olmalarına imkân sağlayacak.

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama