2021-02-17T10:46:14+03:00
Ana Sayfa Eğitim 17 Şubat 2021 487 Görüntüleme

YÖK’ten flaş hukuk fakültesi kararı

YÖK’ten oluşturulan bildirimde, yükseköğretim çağındaki gençlerin hukuk eğitimine taleplerinin giderek arttığı, eğitim öğretimde kalite ve niteliğin düşürülmemesinin, bilakis yükseltilmesinin esas amaç bulunduğu ifade edildi. 

Türkiye’den bugün, bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle eş güdümlü, 47’si devlet, 37’si vakıf olmak suretiyle 84 hukuk fakültesinin varolduğu ifade edilen bildirimde, Yeni YÖK’ün hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açılmaması amacıyla asgari yeterlilikler konusu ile ilgili oldukça titiz davrandığına ilgi çekildi.

Bu kapsamda alınan tedbirlerden birinin “asgari öğretim delegesi adedi” kararı olduğuna işaret edilen bildirimde, bunlar kaydedildi:

“Devlet ya da vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek amacıyla kadrolu 6 anabilim dalında asgari 8 öğretim delegesi ve 3 inceleme görevlisi bulunması koşul koşulmaktadır. Bir alanı yeni kurulmuş birtakım hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından plusteken varlıklı hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz amacıyla bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan ‘öncelikli alan’ inceleme görevlileri dahil olmak suretiyle 1013’ü kız, 888’i erkek olmak suretiyle toplam 1901 inceleme görevlimiz bulunuyor.”

“HUKUKÇU OLMAYAN DEKAN GÖREVLENDİRMESİ YAPILDIĞI BİLGİSİ BU FAKÜLTELERLE İLGİLİ UYGULAMAYA DAYANMAKTADIR”

Bildirimde, öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen ancak inceleme görevlisi yetiştirilen hukuk fakültelerine, “kamu zararına yol açmamak amacıyla” dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmadığı ifade edildi.

Bu fakültelerde dekanlıkların, “başkaca üniversitelere hekime eğitimi amacıyla gönderilen inceleme görevlilerinin işlemlerinin takibini gerçekleştirmek üzere Rektörler uhdesinde ya da vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim delegesi doğrultusundan yürütüldüğü” aktarılan bildirimde, “Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde ‘hukukçu’ olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, zaten bu fakültelerle alakalı programa dayanmaktadır.” denildi. 

“ALINAN İKİNCİ TEDBİR ‘HUKUK MESLEKLERİ İCRA SINAVI”

YÖK açıklamasında, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açılmaması amacıyla alınan ikinci tedbirin “Hukuk Meslekleri İcra Sınavı” bulunduğu hatırlatılarak, “Yükseköğretim Kurulu olarak meslek icra sınavlarının yalnızca ‘hukuk’ ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz.” değerlendirmesi yapıldı.

“BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI, KONTENJAN PLANLAMASINA DA KALİTE ODAKLI KATKI SAĞLIYOR”

Alınan tedbirlerden sonuncusunun ise adayların puan türündeki “başarı sıralaması koşulu” bulunduğu bildirilen bildirimde, öğrencilerin devlet ya da vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmesi amacıyla YKS’deki başarı sıralamalarının belirleyici bulunduğu aktarıldı.

Bildirimde, hukuk fakültelerine yerleşilmesi amacıyla bu şartın 2018-2019 eğitim öğretim senesinde 190 bin, 2019-2020 eğitim öğretim senesinde 125 bin olarak uygulandığı hatırlatılarak, şu bulgular paylaşıldı:

“Yeni YÖK olarak, Adalet Bakanlığı ile iş birliği ortamında hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sırası şartının yükseltilmesini önemsemekteyiz. Bu tarafta Adalet Bakanlığının 23 Eylül 2020 tarihli yazısında ulaştırdığı isteği den öneme alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması koşulu, YÖK Genel Kurulu’nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 2021-2022 senesi öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak suretiyle 125 boekbinden 100 bine yükseltilmiştir. Bu hususta birkaç konusu vurgulamak lazım olur. ‘Rasyonel ve bilimsel planlamalar’ neticesinde tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190 bin başarı sıralamasının geçerli bulunduğu 2019’da 15 bin 721, başarı sıralaması şartının 125 bine yükseltildiği 2020’den ise 15 bin 70 öğrencimiz yerleşmiştir. Başka bir ifade ile Yeni YÖK’ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içerisinde kontenjan planlamasına da nitelik merkezli katkı sağladığı görülmektedir.”

2020-YKS’den, devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerine plusteken düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralamasının 33 bin 813, vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine yerleşen plusteken düşük puanlı adayın başarı sıralamasının ise 125 bin bulunduğu belirti edilen bildirimde, bu rakamların, başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine den işaret ettiği kaydedildi.

Bildirimde, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni YÖK olarak karar süreçlerinde tedriciliğe özel ehemmiyet vermekteyiz. Bu bağlamda hem üniversiteye hazırlanan adaylarımız ile ailelerinin beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hatta vakıf üniversitelerinin lüzumlu tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler kapsamında yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebebe binaen hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 100 bine yükseltilmesine ancak bu farklılığın 2022’den yapılacak YKS’den programa girmesine karar verilmiştir.”

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama