2020-08-04T11:46:59+03:00
Ana Sayfa Ekonomi 4 Ağustos 2020 500 Görüntüleme

Tüm çalışanları ilgilendiriyor… Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

Hususi bir inşaat şirketinde çalışan usta, kıdem ve suç duyurusu tazminatı ödenerek işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, haftanın 7 günü, millî bayram ve genel tatillerde dahil çalıştığını, her gün saat 06.00’da işveren doğrultusundan temin edilen servis araçlarıyla alınıp şantiye alanına götürüldüğünü, saat 07.00’de işe başladığını açıkladı. Ara dinlenmenin 30 dakika bulunduğunu, çalışmasının akşam 19.30 ya da 20.00’ye kadar devam ettiğini, çok çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, çalmış olduğu prosese tüm resmî tatillerde, bayramlarda çalıştığını, yalnız karşılığının ödenmediğini ileri sürdü. Çok emek harcama, hafta tatili, yerel bayram ve genel dinlence ve asgari geçim indirimi alacaklarının yargı altına alınmasını talep etti. Mahkemede müdafa meydana getiren şirket avukatı ise dava hususu alacakların vakit aşımına uğradığını, davacıya kıdem ve suç duyurusu tazminatının tam anlamıyla ödendiğini, yolda geride bıraktığımız zamanın emek harcama süresinden sayılamayacağını, davacı ile aylık 270 saat emek harcama üstünden sözleşme imzalandığını, davacının ücret bordrolarını ihtirazî kayıt koymadan imzaladığını söyleyerek, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Sonucu davacı işçi temyiz edince döneme Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Taraflara bildiri edilen kararda; milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal kalitede ifadeler yer aldı. Çok emek harcama yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü bulunduğunun vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ücret bordrolarına dair kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği kanıt edilinceye kadar net kanıt niteliğindedir. Bir diğer anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen çok emek harcama alacağının ödendiği varsayılır. Çok çalışmanın ispatı konusu ile ilgili işyeri kayıtları, bilhassa işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları kanıt niteliğindedir. İmzalı ücret bordrolarında çok emek harcama tutarı ödendiği anlaşılıyorsa, işçi doğrultusundan aslında daha sık emek harcama yaptığının ileri sürülmesi olası değildir. Yalnız, işçinin çok emek harcama alacağının daha sık bulunduğu yönündeki ihtirazî kaydının bulunması durumunda, bordroda görünenden daha sık çalışmanın ispatı birçok delille yapabilir. İşçiye bordro imzalatılmadığı durumda, çok emek harcama tutarı tahakkuklarını da sahibi olan her ay farklı miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması halinde, ihtirazî kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üstünde çok emek harcama yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.”

Somut vakada, imzanın davacıya ilişkin olup olmadığı belirlenmeksizin yazılı şekilde verdiği karar yanlış olup, bozmayı gerektirdiği kararda şu cümleler de yer aldı:

Mevzu ile ilgili çalışanların fazlaca ilgi etmesi gerekliliğini bildiren Toplumsal Emniyet Eksperi Özgür Erdursun, “Çok mesai hususu Türkiye’de çalışanları ilgilendiren oldukça önemli detaydır. Zira işçi ve işveren arasındaki en fazlaca yaşanmış olan uyuşmazlıklardan biridir. İşçi işten ayrıldığında benim çok mesailerim toplumsal emniyet kurumuna tam anlamıyla bildirilmedi diye dava açabiliyor. Bu hususta enteresan kararlar meydana çıkabiliyor. Yargı numune teşkil edebilecek bir karara imza attı. Kararda şu yer almakta. Çalışanın ücret bordrosuna atacağı imza, o hususta kendisini bağlar. Çok çalmış olduğu durumda ücret bordrosunda bu görünmüyor ya da azca görünüyorsa imza atarken şerh düşebilir. Bunu yapmaz ise eğer, gelecekte dava açtığında haksız hale düşebilir. Şayet şerh düşmüş ise, bu hususta davayı kazanabiliyor” dedi.

Çalışanlar doğrultusundan çok mesai ya da başka hakların aranmasının Türkiye’de yaşamın olağan akışına ters düştüğünü bildiren Erdursun, “Zira çalışanlar işini kaybetmemek amacıyla, çok mesaisi gösterilmese de, bir alanı elden verilse de fazlaca çok sesini çıkartamıyor. Önüne konan maaş bordrosunu imzalıyor. Ardından işten ayrıldıktan sonrasında dava yoluna gitmeye çalışıyor. Bu sebeple, mahkeme kararları çalışanların daha uyanık olması gerekliliğini vurgulamış oluyor. Çalışanlar çok mesai, ücret şeklinde başka haklarına fazlaca ilgi etmesi gerekiyor. Şu demek oluyor ki işveren ve işçinin maaş bordrosunu okuyup imzalaması gerekiyor. Her iki doğrultu da haklı bulunduğu halde haksız hale düşebilir” şeklinde uyarıda bulunmuş oldu.

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama