2020-08-05T17:43:13+03:00
Ana Sayfa Ekonomi 5 Ağustos 2020 270 Görüntüleme

Bakan Dönmez: YEKA ile yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız

Bakanlıktan oluşturulan yazılı bildirimde, Türkiye’nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimini her geride bıraktığımız sene birazcık daha artırdığı, çatılarda bunun dışında güneş enerjisi kollektörleri (gün sıcaklığı) ile sıcak su üretiminde dünya 3’üncülüğüne yükseldiği bildirildi. Türkiye’nin Çin ve ABD’nin sonrasında sıcak su eldesinde güneşten en çok yararlanan ülke bulunduğu, senelik 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlamış olduğu kaydedildi. Oluşturulan düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip duruma getirilen çatı ve cephelerde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu vasıtası ile kendi elektriğini güneşten yapan haneler, endüstri tesisleri ve tarımsal faaliyetlerin gün geçtikçe artığı belirti edilen bildirimde, “Ulusal Enerji ve Maden Politikası kapsamında fotovoltaik güneş panellerinin yerli üretiminin ve yerliliğinin de gün geçtikçe arttığı Türkiye’de çatılarda kurulan fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 megawattı geçti. Güneşten elektrik üretmenin yanı sıra, termal güneş enerjisi kollektörleri ile sıcak su üretiminde ise, Türkiye, Çin ve ABD’nin sonrasında dünya üçüncülüğüne yerleşti. Türkiye’yi ise, sırayla Almanya, Brezilya, Hindistan, Avusturalya, Avusturya, İsrail ve İtalya takibini sürdürüyor. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına nazaran, senelik toplam güneşlenme zamanı 2 bin 741 saat (günlük averaj 7,5 saat) senelik averaj gelen güneş enerjisi bin 527 kilowatt saat metrekare sene ile Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli olabildiğince yüksek” denildi.

Türkiye’de güneş enerjisinden sıcak su üretimine yönelik olarak hâlihazırda 22 milyon metrekare açık oturum kısmı kurulduğu belirtilerek, bildirimde bunlar kaydedildi:

Bakan Dönmez, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 bin megawattı aştığını söyleyerek, “Her sene gerçeklştirmeyi hedeflediğimiz bin megawatt’lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Kısmı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yarışmalarıyla güneşin toplam enerji portföyü içindeki payını da artıracağız. Son iki senede oluşturulan toplam kurulu güç yatırımlarına baktığımızda güneş bin 547 megawatt ile ilk başta geliyor. Bunda bilhassa lisanssız üretimdeki üst limitin 5 megawatta çıkarılması, vergiden muaf bir düzenin getirilmesi ve imal edilen elektriğin öz kullanımının fazlasının satılması mühim bir yer tutuyor. Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES yarışmalarımız olacak. Mini YEKA’larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz amacıyla güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 megawatt içinde değişen 74 müsabaka düzenleyeceğiz. Böylelikle ülkemizin dört bir {yanındaki} ufak ve orta ölçekli daha sık yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız” dedi. 

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama