2020-10-16T08:11:57+03:00
Ana Sayfa Spor 16 Ekim 2020 611 Görüntüleme

Beşiktaş’ın itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu kararları duyuruldu. Alınan kararlar tarafında Beşiktaş’ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden oluşturulan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

“TFF Tahkim Kurulu 15 Ekim 2020 günlü (50) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek alttaki kararları almıştır.

1. E.2020/213- K.2020/226 EK

Adana Hadırlı Kuvveti Spor Kulübü’nün Tahkim Kurulu’nun 27.08.2020 tarihli E.2020/123 2020/226 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi isteği ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Adana Hadırlı Kuvveti Spor Kulübü’nün yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/227- K.2020/286

Beşiktaş Futbol Yatırımları Endüstri ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı açısından 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve başka hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Endüstri ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı açısından 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve başka hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Endüstri ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı açısından 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve başka hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Endüstri ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı açısından 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve başka hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Endüstri ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Davalının itirazının reddine,

– Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı açısından 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve başka hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/270- K.2020/291

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği’nin futbolcu Erdi Yokuşlu ile aralarındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/101- K.2020/170 sayılı kararına itirazları ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/298- K.2020/292

Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün TFF Idare Kurulu’nun 30.09.2020 tarih ve 53 sayılı kararına karşı müracaatı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; TFF Idare Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/311- K.2020/293

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Teknik Adam Tansu Yaan ile arasındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/136 – K.2020/247 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Denizli Spor Kulübü Derneği’nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle müracaat ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

10. E.2020/312- K.2020/294

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Teknik Adam Ömer Faruk Mahir ile arasındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/137 – K.2020/248 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Denizli Spor Kulübü Derneği’nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle müracaat ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

11. E.2020/313- K.2020/295

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Teknik Adam Kemal Kurak ile arasındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/138 – K.2020/249 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Denizli Spor Kulübü Derneği’nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle müracaat ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

12. E.2020/314- K.2020/296

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Teknik Adam Bülent Ideal ile arasındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/139 – K.2020/250 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Denizli Spor Kulübü Derneği’nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle müracaat ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

13. E.2020/315- K.2020/297

Denizli Spor Kulübü Derneği’nin Teknik Adam Mehmet Tezcan ile arasındaki uyuşmazlığa dair Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/140 – K.2020/251 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda; Denizli Spor Kulübü Derneği’nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle müracaat ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

14. E.2020/316- K.2020/298

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin PFDK’nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/104 K.2020-2021/149 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin mensuplarının yol açtığı saha hadiseleri nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezasının; ihlalin öğeleri oluşmadığından cezanın kaldırılmasına oybirliği ile,

15. E.2020/317- K.2020/299

Gölcük Spor Kulübü Derneği’nin PFDK’nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/130 K.2020-2021/163 sayılı kararına itirazı ele alındı. Duruşma amacıyla belirleme edilen 15.10.2020 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yolu ile icra edilen duruşmada Gölcük Spor Kulübü Derneği’nin vekili Av. Ali Topuz’un hazır bulunduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Gölcük Spor Kulübü Derneği’nin mensubumun maske takma zorunluluğuna uymamasından kaynaklı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 3.000,00 TL para cezasının; ihtar cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

16. E.2020/318- K.2020/ 300

Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği’nin PFDK’nın 04.10.2020 tarihli E.2020-2021/107 K.2020-2021/173 sayılı kararına itirazı ele alındı. Oluşturulan müzakere sonucunda;

– Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği’nin yarışma ardından flaş röportaja tespit edilen 5 kişilik oyuncu listesinden yalnızca 2 futbolcunun katılımının sağlamasından kaynaklı Süper Liggen ve PTT 1. Liggen Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

İlginizi çekebilir

Trabzon’da Beşiktaş farkı

Trabzon’da Beşiktaş farkı

Haberci Android Uygulama
Haberci Android Uygulama