2020-05-30T00:26:00+03:00
Ana Sayfa Gündem 30 Mayıs 2020 75 Görüntüleme

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, istisnalar hariç olmak suretiyle büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak suretiyle toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mayıs gece yarısı sona erecek.

AA’nın aktardığı habere nazaran, kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde etkinlik gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) mecburi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırı olan olmak ve vasıta kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler içinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/yada unlu mamul ruhsatlı iş bölgeleri ile buraların yalnız ekmek satan bayileri, ek olarak tatlı üretiminin yapıldığı/satılmış olduğu iş bölgeleri açık olacak. Bu iş yerlerinde yalnız ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

Söz mevzusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı icra eden iş bölgeleri yalnız eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler, yalnız evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak suretiyle lokanta ve restoran seçimi iş bölgeleri, ilaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş bölgeleri, kamu ve hususi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, baytar klinikleri ve hayvan hastaneleri, mecburi kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil davet merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Toplumsal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafınca yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir tane ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve var ise otoyol üstünde her 50 kilometre için bir tane olmak suretiyle belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi açık olacak. Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri hizmet verecek.

Tabii gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve naturel gaz çevrim santralleri şeklinde), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını icra eden firmalar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım şeklinde faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunmuş olduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafınca izin verilmesi şartıyla makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi şeklinde temel besin maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak suretiyle hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için gereksinim duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini icra eden firmalar, oteller ve konaklama bölgeleri, besin, temizlik ve ilaç şeklinde sektörlere ambalaj elde eden üretim tesisleri etkinlik gösterecek.

Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı yada emek harcaması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Emek verme alanı yalnız inşaat alanı/maden sahalarıyla sınırlıdır.) gazete, radyo ve tv kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha öncesinden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içinde yetiştirilmesi ihtiyaç duyulan ihracata mevzu mal, araç-gereç, ürün, araç-gereç üreten iş bölgeleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), zirai amaçlı akaryakıt satışı meydana getirilen ziraat kredi kooperatifleri, engelleme süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak valilik/kaymakamlıkça tespit edilecek ihtiyaca nazaran kurayla belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı icra eden işletmeler, sebze/meyve toptancı halleri açık olacak.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Genelgede “açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda” yönetici, görevli yada çalışanlar, hususi güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli bulunanlar kural dışı kapsamında olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öteki görevliler ise şu şekilde:

“Acil davet merkezleri, Vefa Toplumsal Destek birimleri, Kızılay ve AFAD’da vazife alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, naturel gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması ihtiyaç duyulan iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/yada malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu şeklinde ‘hususi gereksinimi’ olanlar ile bunların veli/vasi yada refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde etkinlik yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları şeklinde mecburi olarak çalıştırılması ihtiyaç duyulan bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak suretiyle yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, müessese ve işletmelerin data işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, 30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırı olan olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburi ihtiyacını karşılamak suretiyle dışarı çıkanlar, engelleme süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, mecburi sıhhat randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, barıncak, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), baytar hekimler, servis hizmeti vermek suretiyle dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde devamlı olarak iş yerlerini bekleyenler, belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek suretiyle hafta sonu çalışacak personel, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Mayıs Pazar günü saat 18.00’den sonrasında marketlerde mal, araç-gereç ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, araç-gereç ve ürün satışı yapılamaz), madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatlerinde adım atma mesafesiyle sınırı olan olmak, toplumsal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri, mahkeme sonucu çerçevesinde evlatları ile kişisel münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile birlikte çalışanlar.”

ÖSYM tarafınca gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Imtihanı’na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs’ta açık bulundurulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs’ta il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. kimlik kartı başvurusu ile sınırı olan olmak suretiyle sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve gereksinim olması halinde ana, baba, veli yada vasisinden bir şahıs de kısıtlamadan muaf tutulacak.

Söz mevzusu istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olacak.

Gezi izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak. Başta sıhhat ve güvenlik olmak suretiyle kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce lüzumlu tedbirler alınacak. Ekmek dağıtımının tertipli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahalli yönetim, güvenlik ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafınca her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin görevli oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için vazife meydana getirecek vasıta listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama haricinde yalnız Vefa Toplumsal Destek birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 ve 31 Mayıs’ta gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek birimleri vesilesiyle yapılacak. Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak suretiyle aykırılığın durumuna nazaran kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Mevzusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemler başlatılacak.


Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.