2020-09-01T16:09:04+03:00
Ana Sayfa Gündem 1 Eylül 2020 90 Görüntüleme

Düğünler 1 saat mi olacak? İstanbul, Bursa, Ankara’da düğünler yasaklandı mı?

Toplumsal uzaklık ve maske ihlalleri düğünler hakkındaki yeni düzenlemeleri mecburi kıldı. İstanbul, Bursa ve Ankara’da düğünler bazı kısıtlamalara doğal olarak tutulmaya başladı. İstanbul’da oyun/dans şeklinde faaliyetler de yasaklandı.

Valiliklerden gelen duyurulara nazaran düğün süreleri 1 saat ile kısıtlandırıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul sonucu gereğince; İstanbul, Bursa ve Ankara’da düğünler ve nikahlar en çok 1 saat vakit ortamında tamamlanması gerekiyor.

İstanbul, Bursa ve Ankara’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları yayımlandı. Buna nazaran; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise en çok 1 saat sürebilecek. Bunun dışında birçok yiyecek ve meşrubat ikramına da müsaade edilmeyecek. 65 yaş üstü ile 15 yaş altına ise (birinci ve ikinci aşama akrabalar haricinde) düğüne katılım yasağı getirildi.

“İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihindeki ve E.13677 sayılı Genelgesi kapsamında, başta fiziki

uzaklık kuralı olmak suretiyle alınması ihtiyaç duyulan tedbirlere yeteri kadar riayet edilmemesi, cemiyet sağlığının

rizikoya atılması ve hastalığın yayılım süratini çoğaltması sebebiyle düğünlere yönelik alttaki ek tedbirlerin alınması;

1. Bütün kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinliklerine müsaade edilmemesi,

2. Düğün ve nikah salonlarında iskemle/koltuk düzeninin toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde fiziki uzaklık koşullarına ideal olarak oluşturulması,

3. Düğün ve nikahlarda yiyecek verilmesi de dahil olmak suretiyle birçok yiyecek meşrubat servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

4. Bu yolla gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans şeklinde faaliyetlere muhakkak müsaade edilmemesi,

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci aşama yakını olmayan 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız ile 15 yaş altı evlatların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması,

6. Yukarıda belirti edilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat:08.00’den itibaren geçerli olması,

7. İçerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal yaşam sürecinin esas prensipleri olan temizlik, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Karar ile düzenlenen hususlar haricinde İçişleri Bakanlığının; 13.06.2020 tarih ve 9430 sayılı, 24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı, 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı ve 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeleri ile Sıhhat Bakanlığı Covid19 Salgın Idaresi ve Emek verme Rehberinde bulunan bütün kaide ve tedbirlere kusursuz riayet edilmesinin sağlanması ve Kaymakamlıklarca bütün bu hususların titizlikle denetlenmesi,

Husus ile ilgili lüzumlu hassasiyetin gösterilerek programın kusursuz bir halde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla alakalı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi, aykırılığın haline nazaran Kanunun alakalı maddeleri gereğince prosedür yapılması, hususu kabahat teşkil eden davranışlara dair Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.”

“İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı ve 17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile ek tedbirler alınmıştı. Bu çerçevede;

A- Başta fiziki uzaklık kuralı olmak suretiyle alınması ihtiyaç duyulan tedbirlere yeteri kadar riayet edilmemesi, cemiyet sağlığının rizikoya atılması ve hastalığın yayılım süratini çoğaltması sebebiyle alttaki ek tedbirler alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.08.2020 tarih ve 118 sayılı sonucu ile;

1. Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

2. Düğün ve nikahların en çok 1 saat vakit ortamında tamamlanmasının sağlanmasına,

3. Düğün salonlarında iskemle/koltuk düzeninin fiziki uzaklık koşullarına ideal ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

4. Düğün ve nikahlarda toplu yiyecek verilmesi de dahil olmak suretiyle birçok yiyecek­meşrubat servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

5. Bu yolla gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans şeklinde faaliyetlere muhakkak müsaade edilmemesine,

6. Gelinle damadın birinci ve ikinci aşama yakını olmayan 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız ile 15 yaş altı evlatların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

7. Her düğün ya da nikah merasimine minimum bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. İçerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal yaşam sürecinin esas prensipleri olan temizlik, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, yukarıda belirti edilen hususlar haricinde İçişleri Bakanlığının 13.06.2020 tarih 9430 sayılı Genelgesi ve 13.06.2020 tarih 81 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Sonucu, İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı Genelgesi ve 24.06.2020 tarih 89 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Sonucu, İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih10888 sayılı Genelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Sonucu, İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih 12682 sayılı Genelgesine istinaden 11.08.2020 tarih 111 sayılı ve 17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Sıhhat Bakanlığı Covid­19 Salgın Idaresi ve Emek verme Rehberinde bulunan bütün kaide ve tedbirlere kusursuz riayet edilmesine,

B- Kamu kurum ve kurumlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak suretiyle şahıslara (personel, ziyaretçi veya hizmet alabilmek amacıyla tespit edilen yurttaşlarımız da dahil) yapılacak birçok yiyecek­meşrubat (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

Yukarıda belirti edilen tedbirlerin 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına ve uygulamada rastgele bir aksaklığa alan verilmemesi ve mağduriyete niçin olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak suretiyle aykırılığın haline nazaran Kanunun alakalı maddeleri gereğince prosedür yapılmasına, hususu kabahat teşkil eden davranışlara dair Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

“İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihindeki ve 12682 sayılı Genelgesi ile salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara nazaran il bazında ek tedbirlerin de alınabileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede İlimizde;

A) 1-Başta fiziki uzaklık kuralı olmak suretiyle alınması ihtiyaç duyulan tedbirlere yeteri kadar riayet edilmemesi, cemiyet sağlığının rizikoya atılması ve hastalığın yayılım süratini çoğaltması sebebiyle düğünlere yönelik alttaki ek tedbirlerin alınmasına,

a)Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

b)Düğün ve nikahların en çok 1 saat vakit ortamında tamamlanmasının sağlanmasına,

c)Düğün salonlarında iskemle/koltuk düzeninin fiziki uzaklık koşullarına ideal ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

ç)Düğün ve nikahlarda toplu yiyecek verilmesi de dahil olmak suretiyle birçok yiyecek­meşrubat servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

d)Bu yolla gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans şeklinde faaliyetlere muhakkak müsaade edilmemesine,

2-Gelinle damadın birinci ve ikinci aşama yakını olmayan 65 yaş ve üstü yurttaşlarımız ile 15 yaş altı evlatların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah meydana getirecek olanların 48 saat öncesinden en yakın polis ya da jandarma karakoluna yazılı müracaatte bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin ilk olarak kendi kurumundan, bu olası olmuyorsa kaymakamlık aracılığı ile başka kurumlardan (zabıta vb.) her düğün ya da nikah merasimine minimum bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak kontrol faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4-İçerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal yaşam sürecinin esas prensipleri olan temizlik, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Kararla düzenlenen hususlar haricinde İçişleri Bakanlığının Genelgeleri tarafında alınan Kurulumuz Kararları ile Sıhhat Bakanlığı Covid­19 Salgın Idaresi ve Emek verme Rehberinde bulunan bütün kaide ve tedbirlere kusursuz riayet edilmesine,

B) Kamu kurum ve kurumlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak suretiyle şahıslara (personel, ziyaretçi veya hizmet alabilmek amacıyla tespit edilen yurttaşlarımız da dahil) yapılacak birçok yiyecek­meşrubat (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

Kaymakamlıklar ve alakalı başka kurum ve kuruluşlarca husus ile ilgili lüzumlu hassasiyetin gösterilerek programın yukarıda belirti edilen çerçevede kusursuz bir halde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla alakalı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesine, aykırılığın haline nazaran Kanunun alakalı maddeleri gereğince prosedür yapılmasına, hususu kabahat teşkil eden davranışlara dair Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.”


Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

    Haberci Android Uygulama
    Haberci Android Uygulama