2020-06-05T08:24:49+03:00
Ana Sayfa Gündem 5 Haziran 2020 202 Görüntüleme

6 – 7 Haziran Cumartesi ve Pazar Günü 15 İlde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak!

6 – 7 Haziran Cumartesi ve Pazar Günü 15 İlde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı milyonlarca şahıs tarafınca merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafınca gösterilen genelgeye gore 6 – 7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 15 ilde uygulanacak engelleme ile ilgili genelge gösterildi. 15 ilde uygulanacak yasak öncesi market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte 6 – 7 Haziran sokağa çıkma yasağı genelgesi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili nihayet dakika haberi içişleri bakanlığı tarafınca yapılmış oldu. Koronavirüs döneminde hafta sonları uygulanan engelleme uygulaması virüsün yayılmasını önlemede mühim bir rol oynadı. Olay sayılarının azalmasıyla beraber kontrollü sosyalleşme adımları tekrardan atılırken mevzuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı 15 ilde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne vakit başlamış olacak? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Nihayet dakika haberine gore bu hafta sonu 6 7 Haziran tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 15 ilde; (Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak) 05.06.2020 zamanı saat 24.00 ile 07.06.2020 zamanı saat 24.00 içinde engelleme uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri içinde etkinlik gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran seçimi işyerleri yalnız evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Engelleme günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş bölgeleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş bölgeleri açık olacak.

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer edinen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli yada çalışanlar,

b) Halk düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Hususi güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da vazife alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması ihtiyaç duyulan iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Mahsul ve/yada malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), vatan içi ve vatan dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) İhtiyar bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu benzer biçimde “Hususi Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yada refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde etkinlik yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları benzer biçimde mecburi olarak çalıştırılması ihtiyaç duyulan bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak suretiyle vatan çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, müessese ve işletmelerin data işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırı olan olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburi ihtiyacını karşılamak suretiyle dışarı çıkanlar,

l) Engelleme süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 06.06.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri içinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m) Mecburi sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Vatan, barıncak, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı esas ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği sebebiyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Baytar hekimler,

p) Servis hizmeti vermek suretiyle dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r) ) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde devamlı olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek suretiyle hafta sonu çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 07.06.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonrasında marketlerde meta, araç-gereç ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde meta, araç-gereç ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve öteki iri yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 07.06.2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri içinde adım atma mesafesiyle sınırı olan olmak, toplumsal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme sonucu çerçevesinde evlatları ile kişisel münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Özgür muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile birlikte çalışanlar,

y) ÖSYM tarafınca gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran 2020 tarihinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile sınırı olan olmak suretiyle sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve gereksinim olması halinde esas, baba, veli yada vasisinden bir şahıs,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm yurttaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

·Gezi izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

Başta sıhhat ve güvenlik olmak suretiyle kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce lüzumlu tedbirler alınacaktır.

Ekmek dağıtımının tertipli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, mahalli yönetim, güven ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafınca, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin görevli oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için vazife meydana getirecek vasıta listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama haricinde yalnız Vefa Toplumsal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6-7 Haziran 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek Birimleri vesilesiyle yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).

Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00’a kadar alınacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince yönetimsel para cezası verilmesi başta olmak suretiyle aykırılığın durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Mevzusu kabahat teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında lüzumlu adli işlemler başlatılacak. 

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

    Haberci Android Uygulama
    Haberci Android Uygulama